Ek het uiteraard heelwat kontak met Nederlanders gehad en genoeg blootstelling gekry om n goeie idee van die Nederlandse kultuur, en meer spesifiek studentekultuur, te he.
Rheta Schoeman

img001 img002 img003 img004 img005 img006