Jump to Navigation

ANBI

Officiële naam van de instelling

Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten

KvK nummer

41.200.287

RSIN/fiscaal nummer ANBI

816765893

Contactgegevens

p/a Zuid-Afrika Huis

Keizersgracht 141C

1015 CK Amsterdam

Tel. 020 6249318

studiefonds@zuidafrikahuis.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van studiemogelijkheden in Nederland voor studenten uit Zuid-Afrika en Namibië, die het voornemen hebben zich na volbrachte studie wederom in Zuid-Afrika of Namibië te vestigen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beknopt beleidsplan

Doelgroep 1

  • Het fonds subsidieert onderzoeksstages aan Nederlandse universiteiten van Zuid-Afrikaanse studenten die werken aan een Zuid-Afrikaanse MA/MSc

  • De duur van de onderzoeksstages varieert van 3 tot maximaal 6 maanden

  • De onderzoeksstages staan niet in het kader van het behalen van een Nederlandse graad

  • De onderzoeksstages leveren in ZA in te brengen studiepunten op

  • De onderzoeksstages maken bij voorkeur deel uit van of zijn gekoppeld aan een samenwerking tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse onderzoekers.

Doelgroep 2

Het fonds subsidieert studiebezoeken aan Nederland van Zuid-Afrikaanse onderzoekers, wetenschappers en kunstenaars die Nederland voor studiedoeleinden willen bezoeken, maar die geen deel uitmaken van een academisch uitwisselingsverband (bezoek maximaal 3 maanden).

Bestuurssamenstelling

H.C. Gall, voorzitter

P. Zweers, penningmeester

G. van den Berg, secretaris

T. Kragtwijk, vice voorzitter

G. van der Schyff, lid

F.H. Kamsteeg, lid

C. Gerards, lid

Beloningsbeleid

n.v.t.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2015

Download de PDF

Financieel verslag 2015

English


Page | by Dr. Radut