Jump to Navigation

Wat is die SSF?

Die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente (SSF) is deel van ’n groter organisasie, die Zuid-Afrika Huis in Amsterdam, ’n private instelling wat dit ten doel stel om kulturele bande tussen Nederland en Suid-Afrika in stand te hou en te bevorder (sien: www.zuidafrikahuis.nl).

Die SSF, gestig in 1885, is gewortel in die geskiedenis wat Suid-Afrika so stewig aan Nederland bind. Dit het verwantskap met Suid-Afrika verklaar dwarsdeur die transformasieproses en wil nou bydra tot die bou van ’n demokratiese samelewing deur aan jong, skrander Suid-Afrikaners die geleentheid om toegang te kry tot hoë-kwaliteit onderrig en navorsing in Nederland te bied.

Volgens tradisie is die Nederlandse en Afrikaanse tale magtige mediums om die kulturele bande tussen die twee lande in stand te hou en te versterk, en projekte in die veld van tale en literatuur is dus ’n ooglopende fokus van die SSF en mense wat om ’n studiebeurs aansoek doen by die SSF. Daar is egter meer as genoeg bewys dat die twee lande meer het om aan mekaar te bied: akademiese skakels, uitruile en samewerking wat alle areas van die geesteswetenskappe (Humaniora) insluit.

Die spesiale nis van die SSF

Sedert 2006 het die SSF sy eie, nuwe nis in die veld van studiebeurse. Dit verskaf beurse aan Suid-Afrikaanse studente wat vir ’n tydperk van 3 tot 6 maande aan uitruilprogramme tussen Nederlandse en Suid-Afrikaanse universiteite of navorsingsinstellings deelneem om ’n M. of D. graad by hul tuis-universiteit in Suid-Afrika te behaal.

Die SSF voorsien ook reistoelaes vir korttermynbesoeke aan Nederland om navorsing te doen of kursusse, kongresse of meesterklasse by te woon.

Afrikaans


Page | by Dr. Radut