Jump to Navigation

VRAE EN ANTWOORDE

Wat is die keuringskriteria vir aansoek?

Om in aanmerking te kom vir ’n SSF Studiebeurs moet jy:
- ’n Suid-Afrikaanse burger wees;
- ’n geregistreerde student by ’n Suid-Afrikaanse universiteit wees;
- aanvaar wees by een van die Nederlandse universiteite of erkende navorsingsinstellings 
- gangbare kennis van die relevante taal van onderrig/navorsingsamewerking (gewoonlik Engels en/of Nederlands) demonstreer

Watter soort akademiese aktiwiteite kan ek met ʼn SSF studiebeurs aanpak?

- Die SSF gee voorkeur aan internskappe in Nederland wat deel is van of bydra tot die voltooiing van jou Meester-studies by ’n universiteit in Suid-Afrika;
- Studiebesoeke wat bydra tot die voltooiing van samewerkende navorsingsprojekte wat Nederlandse en Suid-Afrikaanse akademici betrek;
- Onderrigte kursusse (oor ’n tydperk van drie tot ses maande), waarvan die krediete bydra tot die voltooiing van jou Suid-Afrikaanse nagraadse graadkursus;
- Navorsingsaktiwiteite wat in drie tot ses maande voltooi kan word en wat bydra tot die voltooiing van jou Suid-Afrikaanse nagraadse graadkursus;
- Reistoelaes vir kort besoeke [minder as 3 maande] aan Nederland om navorsing te doen (ook vir nie-graaddoeleindes) of om akademiese kursusse, kongresse en meesterklasse by te woon.

Wat word finansiëel gedek deur die Studiefondsbeurs?

’n Studiebeurs dek ’n maandelikse toelae van € 970 of €1190 (PhD) (insluitend mediese versekering en die koste van ’n visa) en ’n reistoelae van € 1000. Die bedrag word bereken op die lewenskoste van ’n (enkel-) student en sal nie genoeg vir ‘n paartjie of gesin wees nie. Die student moet onthou om genoeg geld te bring vir ekstra uitgawes gedurende die eerste paar weke van sy/haar verblyf.
’n Reistoelae beloop € 1.200 p.p.

Hoe om aansoek te doen

Stap 1. Toelating tot universiteit/studieprogram
Voor jy kan aansoek doen vir ’n beurs moet jy eers aansoek doen vir ’n studieprogram in Nederland. Jy behoort aan te dui dat jou studieprestasie uitstekend is en dat jy vir die SSF beurs vir voortreflikheid genomineer wil word. ’n Toelatingsbrief is een van die dokumente wat jy benodig om vir ʼn beurs aansoek te doen.

Stap 2. Toelatingsbrief en nodige dokumente 
Laai hier die aansoekvorm af.
Voltooi en stuur hierdie vorm en die volgende dokumente per e-pos aan die sekretaresse by die SFF:
- Toelatingsbrief van die universiteit/studieprogram van jou keuse 
- ’n Kort oorsig van jou akademiese rekord na skoolverlating; 
- Kopieë van (akademiese) sertifikate en akademiese rekords; 
- Studieplan: ’n kort beskrywing (maksimum 2 x A4) van jou voorgenome studie in Nederland van ’n minimum periode van 3 maande of ’n maksimum periode van 6 maande. 
[Maak asseblief seker dat jy die volgende vrae beantwoord: 1. Probleemstelling 2. Hoekom wil jy by die genoemde Nederlandse instelling studeer? 3. Hoekom het jy die spesifieke studieleier gekies?]
- Vra jou Suid-Afrikaanse studieleier of navorsingsmentor om vir ons ’n (direkte en vertroulike) verwysingsbrief te stuur om jou versoek om finansiële ondersteuning te ondersteun.

Sluitingsdatums

31 Januarie vir studies wat in September begin 
31 Mei vir studies wat volgende jaar in Februarie begin

Waar om aansoek te doen

Stuur jou aansoekvorm en hegstukke per e-pos na die sekretaresse by die SSF:
Dhr. G. van den Berg
E-pos: studiefonds@zuidafrikahuis.nl
Zuid-Afrika Huis
Keizersgracht 141C
1015 CK AMSTERDAM
Nederland

Studievisa

Maak seker dat jy betyds by die Nederlandse Ambassade in Pretoria of die Konsulaat in Kaapstad vir ’n studievisa aansoek doen. Indien jy nog nie ’n paspoort het nie, moet jy eers die tyd wat dit gaan neem om een te bekom, in berekening bring.

Adresse:
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Pretoria
210 Florence Ribeiro Avenue
New Muckleneuk 
Pretoria
0181
www.dutchembassy.co.za
pre@minbuza.nl
(012) 425 4500

Nederlands Consulaat-generaal in Kaapstad
Strandstraat 100
Kaapstad 
8001
www.dutchconsulate.co.za
kaa@minbuza.nl
(021) 421 5660

Waar om te studeer en/of navorsing te doen

Radboud Universiteit Nijmegen: www.ru.nl
Universiteit Groningen: www.rug.nl
Universiteit Leiden: www.studereninleiden.nl
Universiteit Maastricht: www.maas.nl
Erasmus Universiteit Rotterdam: www.eur.nl
Universiteit Utrecht: www.uu.nl
Universiteit van Amsterdam: www.uva.nl
Universiteit van Tilburg: www.uvt.nl
Vrije Universiteit Amsterdam: www.vu.nl

Afrikaans


Page | by Dr. Radut