Jump to Navigation

Studie in Nederland vir Suid-Afrikaanse Studente

Die Nederlandse universiteite verwelkom buitelandse studente in hul kursusprogramme. Om dit vir studente van Suid-Afrika moontlik te maak om van hierdie geleentheid gebruik te maak, is daar ’n spesifieke fonds wat finansiële steun bied: die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente (SSF).

Stel jy daarin belang om vir ’n tydperk van 3 tot 6 maande of vir ’n kort akademiese besoek Nederland toe te kom om jou kennis en vaardighede te verbreed en om beide persoonlike en professionele lewenslange vriende te maak? Benodig jy finansiële ondersteuning om dit te laat gebeur? Dan kan die SSF jou moontlik van hulp wees.

Lees asseblief die onderskeie afdelings van hierdie webwerf en kontak ons gerus met enige verdere vrae. Begin dan die aansoekprosedure deur die aansoekvorm af te laai en in te vul, en stel al die dokumente wat ons moet ontvang, saam.

Afrikaans


Page | by Dr. Radut