Jump to Navigation

REËLS EN REGULASIES

N.B. Die beurs is onderhewe aan die volgende reëls en regulasies. Om die beurs te ontvang in die maand van jou aankoms in Nederland moet jy hier wees voor die 15de van daardie maand. Dieselfde geld vir die maand waarin jy jou studies voltooi: indien jy voor die 15de van daardie maand vertrek, sal die beurs nie vir daardie maand toegeken word nie.

Sodra jou termyn as beurshouer verstryk het, kan dit nie hernu word nie. 
Studiebeurse word vir ’n maksimum van 6 maande toegeken. 
Halfpad deur jou studies kan die Stigting óf jou Nederlandse óf jou Suid-Afrikaanse studieleier vra of hulle tevrede met jou werk is. Indien nie, kan die Stigting jou studiebeurs beëindig.
Indien jy besluit om jou studieplan te wysig, moet jy die Stigting skriftelik in kennis stel. Indien dit aan die lig kom dat jy jou studiebeurs vir enige ander doel as hierbo genoem word gebruik, het die Stigting die reg om jou studiebeurs te beëindig. 
Indien jy enige ander studiebeurs in Suid-Afrika of Nederland ontvang en die Stigting nie daarvan in kennis stel nie, mag jy die studiebeurs van die Stigting verloor. Jy moet die Stigting in kennis stel van enige studiebeurse waarvoor jy aansoek gedoen het – voor of na jy aansoek gedoen het om hierdie een.

Vir die studiebeurs om erken te word, benodig die Stigting:
’n Verslag van jou aktiwiteite (beide akademies en sosiaal), wat nie later as 2 maande nadat jou beurs tot ’n einde gekom het nie aan die Stigting gestuur moet word. Hierdie verslag behoort nie langer as 4 of 5 A4-bladsye te wees nie. 
’n Kopie van jou publikasies of tesisse as ’n gevolg van jou navorsing in Nederland moet aan die biblioteek van die Suid-Afrikaanse Instituut gestuur te word (Keizersgracht 141C, 1015 CK Amsterdam, Nederland). 
In bogenoemde publikasies moet jy erkenning gee aan die Studiefonds.

Die studiebeurs sal onmiddellik beëindig word en enige betalings wat ontvang is, sal terugbetaal moet word:
- Indien enige van die inligting verskaf op die aansoekvorm gevind word om onwaar te wees.
- Indien die beurshouer te laat in Nederland aankom om aan die voorgenome aktiwiteit deel te neem.
- Indien die beurshouer gedwing word om van die aktiwiteit te onttrek.

Die Raad se besluite is finaal. Geen korrespondensie sal rondom hierdie besluite plaasvind nie.

Afrikaans


Page | by Dr. Radut